Ocena brak

GlEŁDA ROLNA

Autor /jagodka Dodano /28.03.2013

Rynek instytucjonalny płodów r. umożliwiający prowadzenie handlu dużymi
partiami towarów wg ujednoliconych, ściśle określonych zasad i trybu. Istotą g.r.
jest nieustanne ścieranie się podaży i popytu na produkty r., w wyniku czego
kształtuje się zobiektywizowana w danym miejscu i czasie cena na produkty

0 określonych standardach jakościowych. Podstawowym efektem funkcjonowa-
nia g.r. jest porządkowanie rynku r., jego stabilizacja, standaryzacja jakościowa
produktów r. (przedmiotów —> handlu giełdowego), standaryzacja form i technik
zawierania transakcji oraz tworzenie bazy informacyjnej rynku płodów r.

 

Podobne prace

Do góry