Ocena brak

Gleby w Polsce

Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011

Na terenie Polski możemy wyróżnić następujące typy gleb;

  1. gleby początkowe

  2. bielicowe 25%

  3. brunatne ( i płowe) 52% i 5%

  4. Czarnoziemy 1%

  5. Czarne ziemy 2%

  6. Bagienne 9%

  7. Mady 5%

  8. Rędziny 1%

Aby określić wartość użytkową gleb, wprowadzono w Polsce podział na 6 klas bonitacyjnych.

Klasa I i II - gleby bardzo dobre 3,3%

Klasa III - gleby dobre 23,3%

Klasa IV - gleby średnie 39,8%

Klasa V - gleby słabe 21,7%

Klasa VI - gleby złe 11,9%

Podobne prace

Do góry