Ocena brak

Gleby bagienne

Autor /Halina Dodano /19.03.2013

Rząd g. hydrogenicznych charakteryzującychsię czynnym procesem gromadzeniaosadów org. w warunkach bardzo dużej wilg. i trwałej lub długookresowej anaerobiozy oraz miąższością tych utworów w stropie profilu wynoszącą ponad 30 cm.

Budowa profilu: O–D. Są to g. użytków zielonych,gł. łąk.

Podobne prace

Do góry