Ocena brak

GLABER ANDRZEJ ks.

Autor /Igi Dodano /05.10.2012

ur. ok. 1500 w Kobylinie (Leszczyńskie),
zm. ok. 1572, tłumacz, wydawca, pisarz.

Po studiach w Akademii Krak., podjął 1535 wykłady
na wydziale filoz.; przed 1539 przyjął święcenia k a p ł . , a 1541
został kanonikiem kolegiaty św. Floriana; po 1543 osiadł
w Wieluniu, gdzie otrzymał prepozyturę.

W Problematu
Aristotelis. Gadki o skladności człowieczych członków (Kr
1535), wzorowanych na Büchlein das durch die natürlichen
Mayster Aristotelem (Ulm 1500), podał m.in. wiadomości
dotyczące fizjologii i higieny; w przedmowie G. poruszył
j a k o pierwszy w Polsce zagadnienie emancypacji kobiet,
której był zwolennikiem; przeróbką dzieła Erazma z Rotterdamu
jest Senatulus, to jest s jem niewieści (Kr 1543), dający
m.in. pochwałę rzemiosła;

G. przygotował do druku, podając
też wiadomości o autorze, dzieło pierwszego pol. biblisty
W. Wróbla Żołtarz Dawidów na rzecz polską wyłożony (Kr
1539, 15678 ) , który jest pierwszą pol. egzegezą Psałterza; z
zakresu medycyny publikował w dziełach M. Konača i S.
Falimirza; zasłużył się dla popularyzacji wiedzy med. w języku
polskim.

 

W. Wąsik, Andrzej G. z Kobylina problematysta polski, PF 19(1916) 71-140; tenże, Sebastian Petrycy z Pilzna i epoka (Ze studiów nad dziejami filozofii w Polsce i recepcja Arystotelesa), Wwa 1923, 199-227; A. Wrzosek, Pierwsza książka polska zawierająca wiadomości z fizjologii, higieny, antropologii. Przegląd Antropologiczny 19(1953) 370-376; E. Lipiński, Elementy merkantylizmu w literaturze ekonomicznej XVII wieku, w: Studia nad historią polskiej myśli ekonomicznej. Wwa 1956, 215-216; H. Barycz, PSB VIII 28-30; Indeks biograficzny, HNP VI 183.

Podobne prace

Do góry