Ocena brak

GIZEWIUSZ TYMOTEUSZ

Autor /Igi Dodano /05.10.2012

ur. 28 X 1756 w Olecku, zm.
1817 w E ł k u , pastor ewang., pedagog, działacz społ., stryj
Gustawa.

Od 1772 studiował teologię ewang. na uniw. w
Królewcu; tam też ukończył pol. seminarium nauczycielskie;
1777 był zastępcą r e k t o r a szkoły w —> E ł k u , 1778 k a p e l a n em
w G o ł d a p i , 1781 archiprezbiterem w Piszu, a od 1787 superint
e n d e n t em (po ojcu) w Ełku; rozmiłowany w języku pol.. w
trosce o j e go krzewienie na t e r e n i e Warmii i Mazur doprowadził
do otwarcia 1799 w Ełku pol. seminarium nauczycielskiego,
którego był d y r e k t o r em do 1806; od 1813 należał do
rady konsystorza ewangelickiego.

 

Ch. Krollman. Altpreussischc Biographie, Kgb 1941. I 215; E. Sukertowa-Biedrawina. PSB VIII 7; T. Oraeki, Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX wieku (do 1945 roku), Wwa 1983, 111-113.

Podobne prace

Do góry