Ocena brak

Giikokaliks

Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011

Za pomocą mikroskopu elektronowego odkryto niedaw-no nowy składnik błony komórkowej . Jest to bardzo cienka powłoczka utworzona z mukopolisacharydów, zwana glikokaliksem. Dokładniejsze badania biochemiczne wykazały, że jest to wielocząsteczkowe połączenie cukrowo-białkowe. Obecnie przypuszcza się, że powłoczka ta występuje na powierzchni wszystkich komórek; jej też przypisuje się ważną rolę w wielu funkcjach komórki . Uważa się. że ta powierzchniowa struktura należy do dynamicznych składników komórki m.in. i natej podstawie, że giikokaliks powlekający boczne i podstawowe części komórek jest strukturą stabilniejszą i zmieniającą się mniej aktywnie, niż ta sama powłoczka pokrywająca wolne powierzchnie komórek. Giikokaliks powleka nie tylko wolne powierzchnie wyspecjalizowanych komórek. Stwierdzono jego obecność np. na powierzchni komórek krwi . Jak wynika z przedstawionych sugestii, powłoczka ta jest najbardziej zewnętrzną barierą między środowiskiem a komórką. Temu więc czynnikowi przypada rola kontrolowania zewnętrznego środowiska komórki . Uważa się, że giikokaliks może być odpowiedzialny za procesy immunologiczne oraz za tworzenie zespołówkomórkowych. Prawdopodobnie specyficzność tkankowa jest w jakiś sposób związana ze specyficznością zewnętrznej osłonki błon plazmatycznych.

Do góry