Ocena brak

Giełkot

Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011

Mowa bezładna, czyli szybka i bezładna, to zaburzenie mowy charakteryzujące się jego nieświadomościa, małym zakresem uwagi, zakłóceniem percepcji, artykułowania i formułowania wypowiedzi. To mowa manifestująca centralne zaburzenia mowy. Nie obserwuje się ciężkich objawów zaburzeń oddechu, fonacji czy współruchów. Występuje w mówieniu spontanicznym żadko podczas czytania, nigdy w śpiewie. 

Symptomy giełkotu:

-szybkie lub nieregularna tempo mówienia

-niepoprawna budowa zdań

-dezorganizacja mówienia

-powtarzanie głosek, wyrazów, sylab i fraz

-nieświadomość problemu

-słabe rozumienie wypowiedzi

-ograniczona koncentracja uwagi

-błędna artyukulacja

-uszkodzenia neurologiczne

-zaburzenia koordynacji motorycznej

-rodzinny giełkot

-brak zdolności szkolnych

Rodzaje giełkotu:

- motoryczny-dominującymi symptomami są przyśpieszone tempo mówienia, wady wymowy oraz zachowania świadczące o zdenerwowaniu czy zniecierpliwieniu

- sensoryczny-jego podstawowymi objawami są trudności w odnajdywaniu potrzebnych słów, słabość percepcyjna, nieświadomość zaburzenia oraz dość poważne trudności w pisaniu i czytaniu

- w którym dominują trudności w formułowaniu semantycznej struktury wypowiedzi

- który charakteryzuje się przede wszystkim zwolnionym tempem mówienia i tendencją do wydłużania elementów wypoedzi.

Giełkot: centralne zaburzenie mowy, charakter zaburzenia nieskurczowy, brak świadomości zaburzenia, powtórzenia, tempo mówienia często zbyt szybkie, niepoprawna budowa wypowiedzi, brak lęku przed wymawianiem głosek, koncentracja uwagi i relaks poprawne, poprawne mowienie języków obcych, współruchy raczej nie występują, czytanie głośnego teksty raczej poprawne, pismo niepoprawne, wiele błędów, impulsywność, terapia zależy od koncentracji uwagi na mówieniu.

Podobne prace

Do góry