Ocena brak

giełda zbożowa

Autor /jagodka Dodano /28.03.2013

Rynek instytucjonalny, na którym spotykają się osoby chcące zawrzeć transakcje
kupna-sprzedaży. Spotkania odbywają się regularnie w wyznaczonym czasie
i miejscu, są podporządkowane określonym normom i zasadom. Przedmiotem
obrotu na g.z. są zboża (pszenica, żyto i jęczmień) oraz kukurydza i ryż. Zboża są
oferowane w pewnych jednostkach wagi, typowych dla —» handlu giełdowego,
w tym przypadku buszlach (1 bu = 27,2 kg dla pszenicy). Najbardziej znanymi g.z.
są obecnie g. w Winnipeg (Kanada), w Chicago i Nowym Jorku (USA),
w Rotterdamie (Holandia) i Antwerpii (Belgia). W latach 20. i 30. XX w.
podstawowym przedmiotem handlu giełdowego było zboże, a g. określano
mianem g. towarowo-pieniężnych.

 

Podobne prace

Do góry