Ocena brak

GIBRALTAR - port

Autor /admiral Dodano /24.02.2011

Port morski i lotnisko na skalistym przylądku nad Cieśniną Gibraltar-ską, kolonia brytyjska od 1704 r. Miał ogromne znaczenie strategicz­ne, gdyż zamykał drogę prowadzącą z Atlantyku na Morze Śródziemne. Od 1940 r. w porcie bazowały okrę­ty *Force H i stamtąd osłaniały konwoje z zaopatrzeniem dla bry­tyjskiej bazy na * Malcie oraz opero­wały w pobliskiej strefie Atlantyku. Hitler rozważał możliwość inwazji na Gibraltar (operacjaFelix"), gdyż opanowanie tego rejonu po­zwoliłoby przeciąć najkrótsze mor­skie linie komunikacyjne prowadzą­ce z Wielkiej Brytanii na Bliski i Daleki Wschód. Desant morski lub powietrzny od strony morza był jed­nak niemożliwy ze względu na stro­me skaliste zbocza, natomiast atak od strony lądu miał szanse powo­dzenia, ale wymagał współpracy władz Hiszpanii, na co nie zgodził się gen. Francisco *Franco.

Brytyj­ska baza na Gibraltarze była obiek­tem sabotażowych rajdów nurków i miniaturowych okrętów włoskich oraz francuskiego lotnictwa *Vichy w odwecie za zniszczenie francu­skich okrętów w *Mers-el-K.ebir. W listopadzie 1942 r. Gibraltar stał się główną bazą zaopatrzenia wojsk sprzymierzonych uczestniczących w inwazji na Afrykę Północną (ope­racja *„Torch"). Przygotowując się do tej operacji, wybudowano tunele o łącznej długości 40 km, kryjące składy amunicji i zaopatrzenia, war­sztaty, koszary itp. Skały z wydrą­żonych tuneli wykorzystano do przedłużenia pasa startowego lotni­ska, które mogło pomieścić 600 sa­molotów użytych do osłaniania in­wazji.

4 lipca 1943 r. na Gibraltarzew katastrofie lotniczej zginął pre­mier rządu polskiego Władysław * Sikorski.

Podobne prace

Do góry