Ocena brak

GIBERELINY

Autor /IdaD Dodano /23.07.2013

Klasa hormonów roślinnych (fi-tohormonów). Wpływają one na szereg procesów życiowych zachodzących w roślinach, np. regulują spoczynek i kiełkowanie nasion, wzrost roślin, morfogenezę (kształtowanie się) pędu, powstawanie wiązek przewodzących, formowanie się blaszki liściowej, tworzenie owoców, czy kwitnienie.

W procesie kiełkowania nasion zbóż gibereli-ny aktywują transkrypcję genu kodującego a-amylazę, enzym rozkładający skrobię (roślinny wieiocukier zapasowy) do cukrów prostych, uczestniczą w transporcie tego enzymu do bielma nasienia oraz wpływają na syntezę iub aktywację innych enzymów uczestniczących w kiełkowaniu. Gibereliny wytwarzane są w rosnących liściach, wierzchołkach wzrostu korzeni, owocach i nasionach, skąd są transportowane poprzez drewno i łyko do pozostałych części rośliny.

Zewnętrzne stosowanie giberelin stymuluje wzrost wydłuże-niowy roślin karłowatych, zakwitanie roślin dwuletnich w pierwszym roku życia, powoduje zwiększenie rozmiarów owoców niektórych gatunków roślin, uzyskanie owoców bezpestkowych, m.in. w przypadku winorośli.

Podobne prace

Do góry