Ocena brak

GHORMLEY ROBERT L. (1883-1958) - wiceadmirał

Autor /admiral Dodano /24.02.2011

Oficer amerykański, na początku II wojny światowej pełnił z ramieniarządu amerykańskiego funkcję ob­serwatora wojskowego w Londy­nie. W marcu 1942 r. przeniesiony na Daleki Wschód, objął stanowiskodowódcy Rejonu Południowego Pa­cyfiku (South Pacific Ocean Area).Miesiąc później skierowano go doAuckland na Nowej Zelandii, gdziepod dowództwem adm. Chestera W.

Nimitza organizował amerykańskie siły morskie i dowodził desan­tem na *Guadalcanal. Na podstawie błędnych informacji wywiadow­czych uznał, że na Guadalcanalu stacjonuje 5000 żołnierzy japoń­skich, chociaż w rzeczywistości by­ło tam 2200 Japończyków, i to głównie robotników budujących lotnisko. Samo lądowanie na wy­spie przebiegło sprawnie, ale w październiku 1942 r. został odwo­łany (zastąpił go adm. William F. *Halsey) wskutek - jak po­wszechnie uważano - błędów po­pełnionych podczas przygotowania desantu i walk na Guadalcanalu.

W rzeczywistości dowództwo ame­rykańskie uznało, że wojskami po­winien kierować bardziej agresyw­ny dowódca. Ghormley wrócił do Waszyngtonu i podjął pracę w do­wództwie floty. Po wojnie nadzoro­wał rozbrojenie i demobilizację nie­mieckiej marynarki wojennej.

Podobne prace

Do góry