Ocena brak

GESTAPO (Geheime Staatspolizei) - tajna policja państwowa

Autor /admiral Dodano /24.02.2011

Niemiecka tajna policja państwowa utworzona w 1933 r. w Prusach przez premiera tego kraju Hermanna *G6ringa. Pierwotna nazwa brzmia­ła Geheimes Staatspolizeiamt (Gestapa) - Urząd Tajnej Policji Państwowej. W 1934 r. Góring przekazał zwierzchnictwo nad Gestapa Heinrichowi *Himmlerowi, który w 1936 r. podporządkował jej policję polityczną w innych landach (krajach związkowych) Niemiec i zmienił nazwę na Geheime StaatsPolizei - Gestapo; wkrót­ce połączył policję polityczną (Gestapo) z policją kryminalną (Kriminalpolizei - Kripo) w jedną organizację - Policję Bezpieczeń­stwa (Sicherheitspolizei •- Sipo) i zwierzchnictwo nad nią przekazał Reinhardowi *Heydrichowi. Od 1939 r. Gestapo stanowiło Urząd IV Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (Reichssicherheitshauptamt - *RSHA), który połączył Sicher­heitspolizei (Sipo) z utworzonąw ra­mach *SS - *Sicherheitsdienst (SD). Szefami RSHA, zwierzchnikami Gestapo byli Obergruppenfiihrer Reinhard *Heydrich, a po jego śmierci w 1942 r. Obergruppen­fiihrer Ernst *Kaltenbrunner.

W 1943 r. Gestapo (Sipo) zatrudnia­ło 45 tys. stałych pracowników oraz ok. 60 tys. agentów i ok. 100 tys. in­formatorów. Bezpośrednim szefem Urzędu IV był SS Gruppenfiihrer Heinrich Muller, który zniknął w końcu wojny, zacierając wszelkie ślady po sobie. Gestapo było odpo ­wiedzialne za bestialskie działania wobec ludności cywilnej. W 1946T. Międzynarodowy Trybunał Wojsko ­wy w Norymberdze uznał Gestapo za organizację zbrodniczą.

Podobne prace

Do góry