Ocena brak

Gerontologia - Znaczenie aktywności psychospołecznej dla dobrego starzenia się

Autor /Emilian Dodano /31.08.2011

Ogromna większość starszych osób cieszy się dobrym zdrowiem, dzięki czemu są wciąż aktywne zawodowo, udzielają się w różnego rodzaju pracach, wnoszą ogromny wkład w życie rodzinne pomagając np. w wychowywaniu wnuków, a także podejmują wyzwania intelektualne (np. nauka języków obcych). Taka aktywność ma pozytywny wpływ na zachowanie równowagi psychicznej i zdrowia osób starszych, oraz pozytywne starzenie się.

Należy jednak pamiętać, że wszelkie ujemne bodźce psychiczne, przykre przeżycia, smutek, niekorzystnie wpływają na stan zdrowia osób starszych, stąd korzystny wpływ wysiłku fizycznego na zniwelowanie tych zmian. Na odpoczynek składają się nie tylko sen, niedzielne wyjazdy za miasto, ale także przebywanie w ciszy, dobra rozrywka (np: spotkania towarzyskie), prawidłowe relacje międzyludzkie: życzliwa atmosfera, serdeczność i uśmiech oraz wyrozumiałość. Korzystając z tych zaleceń nie tylko dodamy lat życia, ale także życia do lat. Zapobieganie izolowania seniorów za pomocą nakłaniania ich do kontaktów z innymi ludźmi, zwłaszcza do spotkań towarzyskich, utrzymywania relacji z przyjaciółmi, znajomymi do późnego wieku. Część autorów dostrzega problem marginalizowania osoby starszej w rodzinie oraz podkreśla konieczność wyłączania jej do aktywnego uczestnictwa w życiu i problemach rodziny. Podkreśla się, że brak wsparcia wpływa nie tylko na zdrowie, ale i na umieralność osób w podeszłym wieku

wolontariat, czyli działanie na rzecz ludzi potrzebujących, które daje poczucie użyteczności i satysfakcji z wykonywania nawet drobnych czynności. Wolontariuszy w starszym wieku spotyka się w szpitalach, hospicjach, schroniskach, gdzie odwiedzają samotne osoby; chętnie robią też zakupy, czytają książki lub prasę pensjonariuszom domów pomocy społecznej, chodzą z nimi na spacery, wystawy, do teatru lub do lokali użyteczności publicznej. Wolontariat może mieć charakter pracy indywidualnej lub grupowej — skupionej w różnych organizacjach kościelnych lub świeckich. Bezinteresowna działalność na rzecz osób potrzebujących może mieć charakter krótkoterminowy (akcyjny) i bezterminowy — stały i regularny, na przykład praca w świetlicach środowiskowych, ośrodkach pracy z dziećmi.

kluby seniora, w ramach których osoby w starszym wieku mogą ciekawie i aktywnie spędzać czas, organizując wyjścia/wyjazdy do teatru.

Podobne prace

Do góry