Ocena brak

Gerontologia: Trójwymiarowość procesu starzenia się - Starzenie się gatunku

Autor /Emilian Dodano /31.08.2011

W rozwoju godowym. Wszystkie komórki ulegają zestarzeniu i naturalnej śmierci. Czas ich życia jest specyficzny i charakterystyczny dla określonego typu i każdego gatunku komórek. Długość życia danego gatunku jest zależna od "limitu Hayflicka".

(Limit Hayflicka - maksymalna liczba podziałów komórkowych. Leonard Hayflick w 1965 zaobserwował, że komórki w hodowli są w stanie podzielić się ograniczoną ilość razy, a im bliżej limitu, tym więcej oznak starzenia wykazują. Jest to efekt skracania się telomerów w chromosomach przy każdym podziale komórki. Limit Hayflicka jest uważany za jedną z przyczyn starzenia się). Śmierć komórek w ludzkim organizmie, jest uzależniona od warunków genetycznych, a na życie każdej z komórek składa się wiele okresów. Od pewnego momentu komórka podlega apoptozie, czyli tak zwanej programowej śmierci.

Niektóre komórki są poddawane apoptozie w okresie płodowym, na przykład niektóre dzieci rodzą się nie posiadając błon pławnych między palcami, chociaż powinny występować u każdego zdrowego dziecka podczas okresu wewnątrzmacicznego. Do apoptozy może dojść także w zaatakowanych komórkach przez wirusy, lub komórkach niepełnowartościowych lub wadliwych i mówi się, że jest to zjawisko korzystne dla ludzkiego organizmu. Brak wspominanego mechanizmu może doprowadzić do niekontrolowanego dzielenia się jak na przykład w komórkach nowotworowych.

Podobne prace

Do góry