Ocena brak

Gerontologia: Trójwymiarowość procesu starzenia się - Starzenie populacyjne (demograficzne)

Autor /Emilian Dodano /31.08.2011

Jako kryteria starości populacyjnej (demograficznej) przyjmuje się:

1.- przeciętną długość życia,

2.- przeciętne dalsze trwanie życia (powyżej 60 lat),

3.–wielkość frakcji ( % ) osób po 60 r. ż. (kryterium WHO).

Wymienione wskaźniki plasują Polskę w środkowych rejonach wykazów europejskich i w przedziale społeczeństw już demograficznie bardzo starych. Właśnie w aspekcie tej starości demograficznej musimy pamiętać o 6.5 milionowej liczbie osób starszych w Polsce, o znacznej feminizacji w tej grupie - aż do wskaźnika 228 kobiet na 100 mężczyzn w przedziale powyżej 80 r. życia, o ogromnej dynamice starzenia się populacyjnego Polski w minionym półwieczu oraz o ostrzegających prognozach w tym względzie na najbliższe 50 lat.

Podobne prace

Do góry