Ocena brak

Gerontologia: Trójwymiarowość procesu starzenia się - Starzenie osobnicze

Autor /Emilian Dodano /31.08.2011

Dotyczy poszczególnych osób, indywidualnie, przebiega w trzech podstawowych płaszczyznach: biologicznej, psychologicznej a także socjalno-społecznej, przy czym największy wpływ na jakość życia ma zachowanie zdrowia i sprawności funkcjonalnej.

Stopień zaawansowania osobniczej starości można oceniać według: samopoczucia, wyglądu zewnętrznego, tzw. wieku biologicznego, wieku sprawnościowego oraz wieku kalendarzowego. Biologiczne, strukturalne zmiany starcze mają zdecydowanie inwolucyjny, wsteczny charakter (apoptoza, zaniki, zwyrodnienia) i chociaż są w swej istocie czymś planowanym i „fizjologicznym” to jednak w praktycznym znaczeniu ujawnia się ich patologiczny charakter.

Podobne prace

Do góry