Ocena brak

Gerontologia - Scharakteryzuj poglądy na organizację opieki zdrowotnej nad ludźmi starszymi

Autor /Emilian Dodano /31.08.2011

Pod wpływem zachodzących zmian organizacja zdrowia zainicjowała dyskusje dotyczącą opieki nad ludźmi starszymi.

Konkurują tu ze sobą dwie koncepcje:

  1. Kładzie nacisk na wyodrębnienie geriatrii ze służby zdrowia.

  2. Promuje integracje opieki zdrowotnej. Geriatria jest tu traktowana jako jedna ze specjalizacji medycznych.

We Włoszech większą uwagę zwrócono na stworzenie instytucji opiekuńczych dla ludzi starszych. W Polsce nie istnieje system opieki geriatrycznej, nie ma wyodrębnionych specjalizacji gerontologii jest mało klinik w których są lekarze gerontolodzy.

Funkcjonująca opieka zdrowotna (w tym rehabilitacyjna) jest niespójna, zdezintegrowana, zróżnicowana i nie spełnia standardów jakości , dostępności i pełnego zaspokojenia potrzeb pacjentów , w tym świadczeń pielęgniarek środowiskowych.

Czynniki, które wpływają na sytuację opieki gerontologicznej:

- zaawansowanie medycyny

Do góry