Ocena brak

Gerontologia - Samobójstwo i jego przyczyny w okresie starości

Autor /Emilian Dodano /01.09.2011

Ryzyko samobójstwa u ludzi starszych:

a)  po 65 roku życia ryzyko to jest o wiele większe niż wcześniej. Mężczyźni 5 razy częściej popełniają samobójstwo niż kobiety

b)  zagrożenia występują pod wpływem takich czynników jak:

- Wdowieństwo od niedawna

- Brak szczególnych zainteresowań

- Samotne zamieszkiwanie

- Istnienie przewlekłej choroby somatycznej

- Stwierdzenie zmian organicznych (zmarszczki, etc)

Analizując te czynniki można stwierdzić, że wpływ lekarzy może dotyczyć tylko zaburzeń somatycznych. Inne są natomiast wpływy środowiska, otoczenia człowieka starego. Uwagę przywiązuje się do leczenia depresji. Ludzie starsi często przedawkowują leki antydepresyjne. Dlatego konieczne jest, po próbie samobójczej, poddanie człowieka hospitalizacji, psychoterapii, by ustrzec go przed następną próbą. Samobójstwom sprzyjają wszystkie niekorzystne konsekwencje związane z osłabieniem funkcji w podeszłym wieku. Mężczyźni znacznie gorzej przeżywają fakt przejścia na emeryturę i związaną z tym utratę prestiżu. Kobiety, których sytuacja jest gorsza niż mężczyzn, lepiej radzą sobie z faktem starzenia się. Depresja u kobiet rzadziej kończy się próbą samobójczą.

Batler i Lewis (lata 80. XX wieku), dowodzą że samobójstwa są wynikiem kumulacji pewnych czynników, tj.:

- depresja lub żałoba

- samotność

- bezradność

- choroba somatyczna

- nadużywanie alkoholu

- gorsza samoocena

- poczucie bezcelowości życia

- przeniesienie do zakładu opiekuńczego

- objawy organicznego uszkodzenia mózgu

- zaburzenia snu i koszmary senne.

Przyczyny samobójstw ujmuje się w 3 grupach przyczyn:

1. Zaburzenia psychiczne

2. Choroby somatyczne:

- Wpływ tych chorób na samobójstwo nie jest dostatecznie zbadany

- Stosunkowo niski odsetek przewlekle chorych stosuje próby samobójcze

- Z badań wynika, że nie istnieje związek pomiędzy hipochondrią, a samobójstwem, mimo że jest ona uważana za zaburzenie somatyczne

- Istotne znaczenie mają różne zaburzenia depresyjne, pojawiające się przelotnie

- Szeroko pojęta depresja towarzyszy wszystkim próbom samobójczym w podeszłym wieku

- Z badań wynika, że samobójstwa między 75 a 85 rokiem życia, są 3 krotnie częstsze

- Ringel wśród prób samobójczych, na pierwszym miejscu stawia ludzi starych żyjących samotnie.

3. Problemy natury społecznej (wykluczenie, nieakceptacja)

- Fakt przejścia na emeryturę (tzw. Wstrząs emerytalny)

- Zawężenie kręgu znajomych

- Zmniejszenie dochodów

- Zmiana miejsca zamieszkania

Co kryje się za samobójstwem?

- Podejmowanie decyzji o samobójstwie jest konsekwencją uświadomienia sobie utraty kontroli nad własnym życiem, sposobem zakończenia życia

- Sam zamiar próby samobójczej pojawia się w momencie, gdy nie możemy poradzić sobie ze swoim życiem, z trudną sytuacją strachu, lęku, przed przyszłymi chorobami

- Na samobójstwo można patrzyć jak na konfrontacje człowieka z życiem. Konfrontacje przegrywa ten człowiek, który porywa się na samobójstwo

- Samobójstwo bywa traktowane jako konsekwencja bezradności wobec własnego życia

- Samobójstwo bywa także rozumiane jako akt wzbogacenia, ludzkiej wolności, wyzwolenia, autonomii i niezależności

Na problem samobójstwa różnie patrzą takie dziedziny jak:

- Filozofia:

a) samobójstwo jako czyn racjonalny – jest sposobem radzenia sobie z bezsensem życia

b) samobójstwo jako czyn nieracjonalny – emocje biorą górę.

c) Prawda jednak może leżeć po środku – zarówno względy racjonalne jak i stany emocjonalne mogą spowodować podjęcie decyzji o samobójstwie.

- Socjologia – socjolodzy zwracają uwagę na środowiskowe konsekwencję, wewnętrznej dezintegracji społecznej. Socjolodzy obarczają winą niedobre stosunki międzyludzkie, nieakceptacje, nierówność wobec drugiego człowieka. Wszystko to prowadzi do złej atmosfery życia społecznego, którego jednostki odbierają jako dyskomfort.

- Psychologianorma psychiczna. Samobójstwo jest fenomenem, który powstaje nagle w umyśle człowieka.

Podobne prace

Do góry