Ocena brak

Gerontologia - Rola aktywności intelektualnej w opiniach procesu starzenia się

Autor /Emilian Dodano /31.08.2011

*Szewczuk – uznał, że możliwości intelektualne są niezależne od jego wieku metrykalnego i mogą trwać na zadowalającym poziomie aż do końca nawet bardzo długiego życia.

* Rembowski – twierdzi, że ograniczenie zdolności uczenia się nie występuje nawet w wieku 60 lat

Sprawny umysł opóźnia proces biopsychicznego starzenia się.

-inteligencja skrystalizowana dominuje w późnym okresie życia nad inteligencją płynną.

Głównymi cechami inteligencji w podeszłym wieku są mądrość płynąca ze zgromadzonych doświadczeń, umiar, rozwaga, spokój, ostrożność kształtująca iście stoicki spokój

- nauka języków obcych

- argumentem za sprawnością pamięci osób starszych może być fakt uczestniczenia ogromnej liczby osób starszych w lektoratach języków obcych

- rozwiązywanie krzyżówek

- ,,bycie na czasie ”z nowinkami

- uczestnictwo w życiu kulturalnym- np. wyjścia do teatru, do kina

- rozwijanie zainteresowań poprzez chodzenie na różnego rodzaju kursy i członkostwo w kołach hobbistycznych

- u osób starszych rozwijają się zdolności twórcze

- Uniwersytet III Wieku

Uniwersytety Trzeciego Wieku

Prowadzące działalność edukacyjną, kulturalną, społeczną i opiekuńczą, integracyjna , które sprawiają, że ludzie starsi chcą się ze sobą spotykać i przebywać, chcą sobie wzajemnie pomagać, służyć bogatym doświadczeniem zawodowym i życiowym. Słuchacze UTW, jak donosi Sitarczyk są najczęściej osobami zadowolonymi z życia, szczególnie z rodziny, pracy zawodowej i kontaktów towarzyskich;

Uniwersytet Trzeciego wieku spełnia w życiu ludzi starszych bardzo ważną rolę, ponieważ propaguje profilaktykę gerontologiczną, co pozwala cieszyć się lepszym zdrowiem. Zaspokaja potrzeby czysto poznawcze i pozwala się twórczo rozwinąć seniorom. Uczestnictwo w zajęciach uniwersytetu sprzyja dobrej kondycji psychofizycznej i pozwala kompensować braki w posiadanym wykształceniu. W ogromnej mierze sprzyja integracji społecznej osób starszych i eliminuje zjawisko wykluczenia społecznego.

Podobne prace

Do góry