Ocena brak

Gerontologia: Płaszczyzny procesu starzenia się - Płaszczyzna psychologiczna

Autor /Emilian Dodano /31.08.2011

Jeśli chodzi o psychikę osób starszych  to w związku ze wzrostem różnic indywidualnych dotyczących ludzi starszych, trudno jest ustalić ogólne prawidłowości odnośnie osobowości i zachowania się człowieka starego. Możemy również stwierdzić, że właściwie wszystkie funkcje psychiczne ludzi starych mimo postępujących zmian w określonym kierunku, są plastyczne, można je stymulować i modyfikować, dzięki czemu adaptacja do starości może być bardziej efektywna.

Umiejętność liczenia, szybkość wykonywania zadań, rozumienie znaczenia pojęć, wyobraźnia przestrzenna oraz myślenie indukcyjne ulegają nieznacznemu obniżeniu miedzy 50. a 60. rokiem życia. Natomiast po przekroczeniu progu sześćdziesięciu lat może dojść do wyraźnego pogorszenia funkcjonowania intelektualnego w stopniu zakłócającym wykonywanie codziennych czynności. Osoby starsze gorzej rozwiązują skomplikowane problemy. Nie wiadomo czy jest to spowodowane niższym ilorazem inteligencji, zaburzoną analizą napływających informacji, czy też upartym pozostawaniem przy utartych schematach myślenia. Umiejętności nieutrwalone zanikają, a te, które są dobrze opanowane, udoskonalają się wraz z wiekiem. Powszechnie znany jest fakt, że osoby starsze przywiązują wagę do informacji zbędnych lub nie na temat.

W badaniach przekrojowych wykazano występowanie różnic w zapamiętywaniu w zależności od wieku. Wraz z wiekiem pamięć sensoryczna jest coraz bardziej zaburzona. Dotyczy to procesów wstępnej analizy informacji, ich magazynowania i odtwarzania. Pamięć długotrwała jest zaburzona w niewielkim stopniu.

Osoby starsze, jeśli cały czas używają swojego umysłu, pozostają sprawne intelektualnie. Nie zawsze myślą czy przyswajają nowe rzeczy tak szybko, jak w młodości, jednak nie należy odsuwać ich na dalszy plan, przejmować ich roli w rodzinie ani wyręczać w czynnościach, które wolałyby wykonywać same. Mogłoby je to zniechęcać i sprawiać, że czułyby się niezaradne, a nawet niepotrzebne.

Podobne prace

Do góry