Ocena brak

Gerontologia: Płaszczyzny procesu starzenia się - Płaszczyzna biologicza

Autor /Emilian Dodano /31.08.2011

„Z biologicznego punktu wiedzenia uzasadnione jest wyodrębnienie grup osób długowiecznych (90 lat i więcej), jako grupy o szczególnych cechach biologicznych i dziedzicznej predyspozycji do długiego życia”. Jednakże proces ten jest procesem przebiegającym bardzo płynnie, etapami i inaczej u kobiet, mężczyzn oraz inaczej na wsi czy w miastach.

Według Falickiego i Dzienno starość zaczyna się od 60 roku życia. Przybiera ona różne oblicza i formy aktywności człowieka w życiu osobistym i społecznym.

Inny podział tego okresu życia przedstawia WHO, dzieląc go na 4 etapy:

-   od 60 – 75 r. ż. – wiek podeszły (tzw. wczesna starość),

-   od 75 – 90 r. ż. – wiek starczy (tzw. późna starość),

-   90 r. ż. i więcej – wiek sędziwy (tzw. długowieczność).

Starość (zależnie od jednostki, od społeczeństwa) przebiega w różny sposób. Nie powinna być utożsamiana z chorobą, gdyż jest naturalnym etapem rozwoju osobniczego, następującym po okresie dojrzałości. W przeszłości utożsamiano starzenie się z pojawiającą się i stopniowo postępującą niewydolnością ważnych dla życia narządów. Starzenie się oznacza stopniowe zmniejszenie zdolności regeneracyjnej narządów i tkanek, co prowadzi do zachwiania równowagi między procesami regeneracji i obumierania komórek.

Z wiekiem zwanym starością u każdego człowieka zaczynają pojawiać się różnego rodzaju schorzenia i procesy takie jak:

- utrata sił i wytrzymałości fizycznej,

- pogorszenie wzroku,

- pogorszenie pamięci krótkotrwałej,

- spadek zdolności rozpoznawania zapachu i smaku,

- spadek masy kośćca,

- zmniejszenie wysokości ciała,

- zmiany w układzie mięśniowo-szkieletowym,

- starzenie się skóry,

- meno i andro (pauza),

- organizm staje się podatny na choroby,

- zmiany w układzie sercowo-naczyniowym,

- zmiany w układzie odpornościowym,

- zmiany w układzie pokarmowym,

- zmiany w układzie nerwowym.

Utrata sprawności fizycznej jest związana z wiekiem. I tak na przykład problemy ze słyszeniem ma 50-60% osób starszych, natomiast z czytaniem 30-50%. Każde ze schorzeń, charakterystycznych dla ludzi w podeszłym wieku, można spowolnić poprzez:

- zwiększoną aktywność ruchową,

- właściwe odżywianie

- niestosowanie używek, np. leki, palenie tytoniu, picie alkoholu.

Seniorzy również skarżą się na wiele dolegliwości związanych ze swoim wiekiem. Wśród nich można wymienić.

-   Otyłość

-   Osteoporoza

-   Przewlekła niewydolność żylna

-   Choroba Parkinsona

-  Choroba Alzheimera

-   Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa

-   Choroba zwyrodnieniowa stawów

Podobne prace

Do góry