Ocena brak

Gerontologia - Na czym polega powszechność procesu starzenia się

Autor /Emilian Dodano /31.08.2011

Proces powszechny – nikt go nie uniknie, żadne ucieczki w medycynę takie jak operacje nie pomogą, bardzo zróżnicowany; jedni starzeją się szybciej inni później.

Starzenie się – jest to normalny długotrwały i nieodwracalny proces fizjologiczny, zachodzący w osobniczym rozwoju żywych organizmów, także człowieka. Procesy starzenia rozpoczynają się u człowieka już w wieku średnim i nasilają się z upływem czasu, jest to więc zjawisko dynamiczne przebiegające w czasie. Proces starzenia się człowieka przebiega, co najmniej w trzech płaszczyznach: biologicznej, psychologicznej i społeczno-socjalnej.

Płaszczyzna biologiczna obejmuje wszystkie podstawowe atrybuty organizmów żywych, czyli: specyficzną strukturę (gł. komórkową), procesy metaboliczne, zdolności naprawcze i reprodukcyjne, wydolność adaptacyjną, pozwalającą na przystosowanie się organizmu do wew. i zew. zmian środowiska a także na korzystanie z naturalnej wrodzonej lub nabytej obronności fizycznej komórkowej i humoralnej.

Wyróżnia się dwie główne grupy przyczyn starzenia się

czynniki determinujące ( genom oraz metabolizm własny, nieodzowny do aktywnego bytu ożywionego)

czynniki modyfikujące starzenie tj.:

- czynniki osobnicze – choroby, kalectwa, otyłość, zaburzenia regulacyjne (neurohormonalne)

- czynniki środowiskowe włącznie ze stylem życia (powietrze, woda, radiacja, żywienie, alkohol, palenie tytoniu, leki)

- obciążenia psychiczne – stresy

- warunki socjalno-społeczne i aktywność społeczną (zawodową, rodzinną, towarzyską).

Starość – wiek starczy – jest końcowym okresem starzenia się, który nieuchronnie kończy się śmiercią.Za początek starości przyjmuje się wg Światowej Organizacji Zdrowia 60-65 rok życia. Ludzie starzy nie stanowią jednolitej grupy zarówno pod względem stanu zdrowia, sprawności fizycznej, psychicznej jak i pod względem sytuacji życiowej, z tego względu powstał podział starości na podokresy:

- starość wczesna – wiek podeszły – 60-74 r.ż.

- starość późna – 75-89 r.ż.

- starość bardzo późna – okres długowieczności – powyżej 90 r.ż.

Do góry