Ocena brak

Gerontologia - Na czym polega efektywna prewencja

Autor /Emilian Dodano /31.08.2011

Efektywna prewencja gerontologiczna, czyli postępowanie osłonowe musi być skierowane na wszystkie trzy płaszczyzny:

- biologiczną

- psychologiczną

- socjalno- społeczną

     Założeniem jest osiągnięcie realnego celu. Aby np. dożyć do 120 lat. Czyli do osiągnięcia maksymalnej długości życia. Istotne jest aby człowiek na swojej drodze życia nie napotkał kataklizmów i traumatycznych przeżyć.

Cel: oddalanie okresu starości poprzez zwalnianie dynamiki procesów starzenia oraz zachowanie warunków dla dobra  QOL (quality of life care)

Rodzaje prewencji:

1. etiologiczna – dotyczy czynników wpływających na procesy starzenia, np. genetyczny wzorzec starzenia, czynniki metaboliczne, negatywne wpływ środowiska

2. osłonowa – ochrona przed negatywnym wpływem czynników zagrożenia starzeniem negatywnym. Są to np.: czynniki biologiczne (mała aktywność fizyczna, błędy żywieniowe, brak higieny), czynniki psychiczno-społeczne (samotność, niski status społeczny, brak przygotowania do starości)

3. korekcyjna – to metody rewitalizacji, czyli zabiegi chirurgiczne, rehabilitacyjne, protetyka, farmako-ingerencja (suplementacja i biologiczna stymulacja)

Do góry