Ocena brak

Gerontologia - Mierzalność jako cecha procesu starzenia się

Autor /Emilian Dodano /31.08.2011

Mierzalność - wynika z potrzeby mierzenia stopnia zaawansowania procesów starzenia się i starości, duże różnice w zakresie :

  1. Wymiar subiektywny

    • Własne samopoczucie, 3 kryteria samopoczucia to : czynniki psychiczne, aktywność społeczna, warunki socjalno-bytowe,

  2. Wymiar obiektywny

  • wygląd zewnętrzny (osiągnięcia protezowania, kosmetologii, dziedziny chirurgii plastycznej, powodują, że osoba wygląda młodziej, niż jej wiek),

  • Wskaźniki wieku biologicznego (uwodnienie tkanek), wiek biologiczny ulega zmianie pod wpływem treningu - jest to stopień zaawansowania danego osobnika w rozwoju. Przez zaawansowanie w rozwoju rozumiemy m.in. osiągnięty przez osobnika procent ostatecznych wymiarów ciała, odsetek całkowitej liczby zębów właściwych człowiekowi dorosłemu, stopień skostnienia układu kostnego, stopień rozwoju cech płciowych itp. Wiek biologiczny określa więc stan dojrzałości poszczególnych układów organizmu w kolejnych etapach rozwoju osobniczego. Wiek biologiczny traktowany jest często jako pojęcie szersze, obejmujące całe życie osobnicze (także inwolucję).

  • Wskaźnik wieku sprawnościowego (parametry wydolnościowe), bada się wtedy różne parametry wydolności organizmu

  • Wskaźnik wieku kalendarzowego - Wiek kalendarzowy nie jest i nie może być miarą dojrzałości biologicznej osobnika. Znajomość wieku kalendarzowego osobnika jest punktem wyjścia przy ocenie rozwoju fizycznego. Do obliczenia wieku kalendarzowego potrzebna jest data badania i data urodzenia dziecka. Dane przedstawiamy w postaci ułamka dziesiętnego i od daty badania odejmujemy datę urodzenia

Podobne prace

Do góry