Ocena brak

Gerontologia: Generalne modele starzenia się - Model starzenia niepomyślnego

Autor /Emilian Dodano /31.08.2011

Starzenie niepomyślne jest przyśpieszane nie tylko przez elementy ważne etiologicznie, ale także przez tzw. czynniki ryzyka przyśpieszonej starości. Należą do nich: spadek aktywności fizycznej, nieodpowiednie żywienie, używki (palenie tytoniu, leki, narkotyki, nadużywanie alkoholu), przeciążenie układu nerwowego, zmiana środowiska, izolacja społeczna, niedostatek rekreacji, oraz brak przygotowania do własnej starości; o inaczej mówiąc starzenie się  niezgodne z pragnieniami, marzeniami, czyli przebiegające nie po myśli podmiotu.

Ma to związek nie tylko z właściwościami jednostki, ale wiąże się także ze specyfiką wieku starczego tj. pogarszaniem się sprawności fizycznej, zmniejszaniem się przydatności zawodowej, nieuchronnością przejścia na emeryturę, obniżaniem się standardu ekonomicznego, uzależnieniem się od rodziny lub instytucji w związku z długotrwałą opieką oraz nie zawsze przyjaznym dla człowieka starego środowiskiem zewnętrznym. I choć starość niepomyślna zdominowana jest zazwyczaj przez procesy chorobowe, to jednak w gerontologii zwraca się uwagę na inne obszary, w których ma przebieg, a nawet przybiera na sile, niepomyślne starzenie się.

Podobne prace

Do góry