Ocena brak

Gerontologia - Czynniki wpływające na fizjologiczny proces starzenia się

Autor /Emilian Dodano /31.08.2011

Starzenie to naturalny fizjologiczny proces charakteryzujący wszystkie żywe organizmy, jest nieuniknione. Nasze ciało zużywa się w ciągu całego życia jak maszyna. Jeśli jest ona niewłaściwie eksploatowana ulega szybszemu zniszczeniu. Podobnie organizm ludzki starzeje się szybciej, jeśli prowadzimy niewłaściwy tryb życia. Naturalnego procesu starzenie nie możemy zatrzymać, można natomiast przeciwdziałać przedwczesnemu starzeniu się organizmu i skóry.

Do czynników wpływających na fizjologiczny proces starzenia się należą;

- odgrywane we wcześniejszych fazach role społeczne

- styl życia

- zachowań sprzyjających zdrowiu lub chorobie

- narażenia na czynniki chorobotwórcze (warunki pracy, stres, stan środowiska przyrodniczego itd.)

- wcześniejsze fazy życia- łącznie z dzieciństwem – mają wpływ na to, kiedy zaczynamy się starzec, w jakim tempie przebiega ten proces i jakie są jego przejawy. Decydują o zasobach biologicznych, z jakimi wkraczamy w fazę starości.

Do góry