Ocena brak

Gerontologia - Czym zajmuje się gerontologia społeczna i jaki jest jej status

Autor /Emilian Dodano /31.08.2011

Gerontologia społeczna bada społeczne przyczyny i skutki procesu starzenia się ludzi, analizuje wzajemne związki, które występują pomiędzy zjawiskami świadczącymi o starzeniu się społeczeństw, a ich społecznym podłożem. W ramach działań profilaktycznych zajmuje się chorobami wieku podeszłego i sposobem ich zapobiegania poprzez wskazywanie odpowiedniego sposobu życia i rodzaju aktywności sprzyjających dobrej kondycji.

Obszarem swych zainteresowań obejmuje zagadnienia osobowości ludzi starych, ich społecznej pozycji i roli, stosunków z otoczeniem (rodzina, społeczeństwo), udziału. tej populacji w życiu różnych grup społecznych, procesu adaptacjo do nowych warunków życiowych, a także sposobów aktywizacji życiowej. Jej celem jest maksymalne zwiększenie sił życiowych, ich rewitalizacja oraz zwielokrotnienie możliwości czerpania korzyści i radości z życia przez jednostkę i społeczeństwo.

Gerontologia społeczna jest integralna częścią gerontologii. Jest to dyscyplina naukowa powstała w XX w., analizuje wzajemne związki zachodzące między zjawiskami demograficznymi, świadczącymi o starzeniu się społeczeństw, a ich społecznym podłożem; współpracuje z medycyną i służbą zdrowia w rozwiązywaniu zagadnień masowej profilaktyki chorób wieku podeszłego, sposobu życia i rodzaju aktywności osób starszych, zatrudniania ich w warunkach odpowiadających ich możliwościom fizycznym i psychicznym. 

Podobne prace

Do góry