Ocena brak

Gerontologia - Czym wyróżnia się podejście geriatryczne

Autor /Emilian Dodano /31.08.2011

Geriatria to dział gerontologii, zajmuje się profilaktyką leczenia chorób występujących najczęściej u ludzi w wieku podeszłym i starszym (miażdżyca tętnic, cukrzyca, choroby nadciśnienia).

Postawa geriatryczna- całościowa ocena osoby w podeszłym wieku, która obejmuje:

  1. Zaawansowanie i szereg procesów starzenia się.

  2. Stan zdrowia.

  3. Czynności życiowe i rodzinne.

  4. Problemy społeczne i psychologiczne.

  5. Subiektywne potrzeby.

Bez holistycznej oceny osoby starszej nie może być mowy o całościowej diagnozie, a następnie o opisie. Może tego dokonać tylko wyspecjalizowany lekarz geriatra.

Osoby w wieku starszym stanowią coraz większą część społeczeństwa i należy oczekiwać dalszego wzrostu zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne i pielęgnacyjno-opiekuńcze ze strony placówek opieki podstawowej. Praktyka lekarza rodzinnego, powiązana z lokalną społecznością osób starych i często niesprawnych, jest miejscem z wyboru do świadczenia opieki geriatrycznej na szczeblu podstawowym. Funkcja „geriatry pierwszej linii” stawia przed lekarzem rodzinnym trudne zadanie sprostania standardowi podejścia geriatrycznego. Opiera się ono na zasadach powszechności, dostępności, ciągłości i jakości usług geriatrycznych oraz kompleksowego zaspokajania złożonych, socjomedycznych potrzeb ludzi starych.

Podejście geriatryczne zakłada rozwiązywanie zarówno problemów zdrowotnych, środowiskowych, jak i społecznych, a naczelnym celem takiego postępowania jest wzmacnianie i poprawa sprawności funkcjonalnej oraz jakości życia w starości. Podstawowym instrumentem rozpoznania sytuacji starego pacjenta jest tzw. całościowa ocena geriatryczna, oparta na standaryzowanych pomiarach sprawności fizycznej, psychicznej i emocjonalnej. Pozwala na wytyczanie indywidualnych celów i realizowanie planu opieki geriatrycznej. Jest to możliwe dzięki zespołowej współpracy lekarza, pielęgniarki, pracownika socjalnego, rehabilitanta i terapeuty zajęciowego, wśród których lekarz rodzinny pełni kluczową funkcję. Lekarz rodzinny często nie jest w stanie sprostać wymogom standardu opieki geriatrycznej ze względów merytorycznych i organizacyjnych.

Podobne prace

Do góry