Ocena brak

Gerontologia - Cechy procesu starzenia się

Autor /Emilian Dodano /31.08.2011

  1. Jest to proces powszechny (nikt go nie uniknie), chodź bardzo zróżnicowany pod względem osobniczym.

  2. Jest procesem progresywnym, przez swą dynamikę. Przebiega jednokierunkowo bez możliwości cofnięcia lub zatrzymania.

  3. Jest procesem długotrwałym, powolnym, który kończy się śmiercią.

  4. Starzenie się jest procesem trójwymiarowym:

- pierwszy wymiar obejmuje starzenie się gatunku; zaczęty w filogenezie

- drugi wymiar wiąże się ze starzeniem osobniczym, które dotyczy pojedynczych osób

- trzeci wymiar to starzenie populacyjne, czyli demograficzne

Największe znaczenie ma starzenie indywidualne.

    5. Starzenie się jako proces trójpłaszczyznowy:

- w płaszczyźnie biologicznej, obejmuje specyficzną strukturę, procesy metaboliczne, korygowanie błędów(DNA), rozrodczość, wydolność adaptacyjną naszego organizmu do zmian środowiskowych, korzystanie z naturalnej obronności fizycznej organizmu.

- w płaszczyźnie psychologicznej

- w płaszczyźnie społeczno- socjalnej, ważne jest czy mamy dobre kontakty z innymi ludźmi, czy je podtrzymujemy, czy traktujemy ludźmi przedmiotowo.

    6. Ostatnią cechą jest mierzalność, żeby móc mierzyć stopień zaawansowania procesów starzenia się.

Nasze samopoczucie zależy od trzech czynników:

- Czynniki psychologiczne („Mam tyle lat na ile się czuje”)

- Aktywność społeczna

- Warunki społeczno- bytowe, czyli to jak żyjemy.

Podobne prace

Do góry