Ocena brak

Gerontologia: Cechy ciemnej strony starości - Psychozy wieku starczego (zespoły urojeniowe, schizofrenia o późnym początku, parafrenia)

Autor /Emilian Dodano /01.09.2011

Jest to grupa zaburzeń psychicznych o bardzo zróżnicowanym obrazie klinicznym, niejednorodnym przebiegu. Mamy tu do czynienia z występowaniem omamów słuchowych, wzrokowych, interpretacji urojeniowych, i urojeń prześladowczych. Chorzy często mają urojenia prześladowcze, skarżą się na swoich opiekunów, że ci ich głodzą, zamykają, niedbałą o nich, chcą ich otruć itp.

Powodem tych zespołów omamowo- urojeniowych są:

- padaczka,

- choroby naczyń mózgowych,

- stosowanie leków,

- nadużywanie alkoholu.

Schizofrenia o tzw. późnym początku. - pojawia się po 45 r.ż. jest podobna do schizofrenii w młodszym wieku. Częściej występuje u kobiet. Omamy dotyczą zdrowia i miejsca zamieszkania. Mniej zaburzone są procesy poznawcze. Chorzy Ci mogą powrócić do funkcjonowania w swoim środowisku.

- zespoły paranoidalne,

- zespoły mieszane o obrazie paranoidalnym i depresyjnym,

- zespoły paranoiczne,

- zespoły katatoniczne,

- zespoły halucynozy.

Podobne prace

Do góry