Ocena brak

Germanowie - ich ustrój i kultura

Autor /Lewin Dodano /02.05.2012

 

 • Kolebką ludów germańskich była południowa Skandynawia i Półwysep Jutlandzki (Germanowie Północni). Stamtąd w ciągu I tys. rozpoczęli ekspansję na południe, wypierając ludy celtyckie osiadłe na terenach dzisiejszych Niemiec (Germanowie Zachodni). U progu naszej ery Skandynawię opuściły kolejne grupy Germanów (Germanowie Wschodni). W ten sposób wyłoniły się trzy grupy Germanów:

 • Północni- Germanowie pozostali w trakcie wędrówek I tys. w Skandynawii i Jutlandii;

 • Zachodni- Germanowie, którzy osiedlili się w wyniku ekspansji na południe na terenach dzisiejszych Niemiec. W I w. p. n. e. dotarli do granic Dunaju i Renu, usiłując je przekroczyć i opanować Galię. Rzymianie wielokrotnie bronili przed nimi swoich granic:

 • 58 r. p. n. e.- pobici przez Cezara;

 • II poł. II w.- Marek Aureliusz;

 • poł. III w.- Walerian;

 • poł. IV w.- Konstancjusz II.

Po zwycięstwach Juliana Apostaty w 357 r. nastąpił na granicy Renu i górnego Dunaju spokój aż do wieku V.

Początkowo do największej potęgi doszli Swewowie -> Markomanowie (teren dzisiejszych Czech) -> Frankowie (osiadli nad Renem od III w. nabrali znaczenia).

 • Wschodni- u progu naszej ery Skandynawię opuściły nowe grupy ludności, które stworzyły grupę językową Germanów Wschodnich. Wylądowali oni u ujścia Odry i Wisły, a następnie przesuwali się w głąb lądu:

 • Goci- w III w. dotarli do Morza Czarnego i od tamtej strony zaczęli zagrażać granicom Rzymu. Dopiero zwycięstwo Klaudiusza II pod Niszem w 269 r. pozwoliło wyprzeć ich za dolny Dunaj.

 • Dla doraźnych celów wojennych plemiona Germańskie łączyły się organizacje plemienne:

 • Związek Swewów- w I w. p. n. e. pod wodzą Ariowista próbował zając tereny Galii;

 • Markomanowie- pod wodzą Marboda ok. 8 r. p. n. e. stworzyli na terenie Czech silną organizację opartą na wzorach rzymskich, rozciągając swoje wpływy na inne plemiona. Jednak w wyniku klęski w 19 r. n. e., poniesionej przez Marboda w walce z konkurencyjnym Związkiem Cherusków pod wodzą Arminiusa, oraz buntu wśród samych Markomanów, Marbod musiał szukać schronienia u swoich wrogów- Rzymian. Wszystkie późniejsze związki plemion germańskich były doraźne i nietrwałe.

 • Goci- po Związku Markomanów kolejnym wielkim związkiem plemion germańskich był związek Gotów w IV w. utworzony nad Morzem Czarnym. Obejmował on także plemiona słowiańskie, sarmackie i alańskie. Związek ten osiągnął znaczną potęgę za czasów króla Hermanaryka, jednak w 375 r. został rozbity przez najazd Hunów.

Podobne prace

Do góry