Ocena brak

GERMANIA SACRA

Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012

Nazwa kilku serii wydawniczych
zawierających hist, i statystyczne opisy bpstw, kapitul katedralnych,
kościołów kolegiackich i par., klasztorów oraz
in. instytucji Kościoła rzym.kat. w Niemczech w okresie
średniowiecza.

Pierwsze próby opracowań dokumentów kośc. pojawiły się
w XVI w., jednakże dopiero w XVIII w. podjęto systematyczne
badania, wzorując się na —» Gallia Christiana maurynów
i —> Italia sacra F. Ughellego; prowadzili je Markus
Hansiz SJ (zm. 1766), który 1755 opracował bpstwa Pasawy
i Ratyzbony oraz abpstwo Salzburga (I-II, Au 1727-29, I I I ,
W 1755), a także benedyktyni z opactwa Sankt Blasien, pod
kierunkiem opata M. —> G e r b e r t a (wydali 9 tomów).

P.F.
Kehr i A. Brackmann naszkicowali 1908 plan ukazania p e ł n e go
obrazu Kościoła kat. w Niemczech w średniowieczu,
uwzględniając możliwie wszystkie źródła hist.; w tym celu
Brackmann opublikował zbiór najstarszych dokumentów
pap. dotyczących Kościoła w Niemczech - Germania pontificia
(I-III, B 1910-35), a Niem. Instytut Hist, w Rzymie -
ważniejsze akta z lat 1378-1431, znajdujące się w Archiwum
Wat., dotyczące osób i miejsc kultu rei. tegoż Kościoła (Repertorium
germanicum I-IV, B 1916-58). Kaiser-Wilhelm-
-Institut für deutsche Geschichte w Berlinie zapoczątkował
1929 nową serię - G.s. Historisch-statistische Darstellung der
deutschen Bistümer, Domkapitel (LV, B 1929-41), w której
omówiono m.in. bpstwa w Brandenburgu, Havelbergu, Bamberdze
i abpstwo w Kolonii.

Dalsze badania pod tym samym
t y t u ł em prowadzi Max Planck Institut für Geschichte w Getyndze,
który 1962-84 wydal 20 tomów, omawiając m.in.
abpstwa w Kolonii i Tre wirze, bpstwa w Hildesheim, Konstancji,
Münster i Würzburgu.

Na G.s. wzorowana była —> Helvetia sacra, jak też i Austria sacra L. Santifallera (zm. 1974), w której drukowano (z
inicjatywy Wiener Katholischen Akademie) prace badawcze
nad dziejami Kościoła na t e r e n a c h dzisiejszej Austrii od jego
pocz. do reform józefińskich w XVIII w.; w Austria sacra.
Geschichte und Plan des U n t e r n e h m e n s (W 1951) Santifaller
przedstawił dzieje abpstwa Salzburga oraz bpstw Pasawy
i Brixen, zaś w II t. (wyd. 1960-75 w Wiedniu) omówił działalność
duszpast. w Salzburgu, Gurku, Linzu i Burgerlandzie,
a także dzieje ewang.augsb. Kościoła.

 

G. Pfeilschifter, Die Saint Blasianische G.S., Ke 1921; G. Wentz, Die G.S. des Kaiser-Wilheim-Instituts für deutsche Geschichte, Blätter für deutsche Landesgeschichtc 86(1941) 92-106; J. Wodka, LThK IV 753-754.

Podobne prace

Do góry