Ocena brak

GEORGES ALPHONSE JOSEPH (1875-1951) - generał

Autor /admiral Dodano /24.02.2011

Oficer francuski, absolwent szkoły oficerskiej Saint-Cyr, uczestnik I wojny światowej, od 21 paździer­nika 1939 r. dowodził najważniej­szym francuskim Frontem - Północ-no-Wschodnim. Podczas niemiec­kiej ofensywy w maju 1940 r. nie potrafił odpowiednio szybko zarea­gować na uderzenia oddziałów pan­cernych wroga, przedzierających się przez *Ardeny, i zorganizować przeciwdziałania. Podobno stan jego psychiki i możliwości dowódczych determinowały następstwa groźnej rany, jaką odniósł w Marsylii w 1934 r. podczas zamachu na króla Jugosławii Aleksandra. 19 maja 1940 r. został zwolniony ze stanowi­ska dowódcy Frontu. W 1943 r. do­łączył do gen. Henri *Girauda w Al­gierze i przez kilka miesięcy był członkiem Francuskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.

Podobne prace

Do góry