Ocena brak

George Caspar Homans. Co zawdzięcza mu nauka

Autor /mnop611 Dodano /21.08.2006

Pełen temat: Jednym z wielu twórców klasycznej i współczesnej nauki socjologicznej był George Caspar Homans. Co zawdzięcza mu nauka, na ile przyczynił się on do utrwalenia i jakiej koncepcji jej uprawiania, tworząc jaką wizję (koncepcję) rzeczywistości społecznej?

George Caspar Homans urodzony w 1910 zmarł w 1989. Socjolog amerykański, twórca alternatywnej wobec teorii funkcjonalistycznej behawioralnej teorii wymiany. Związany na stałe z Uniwersytetem Harvarda, od 1953 profesor tej uczelni. W latach 1963-1964 prezydent American Sociological Association. Znany najbardziej z badań dotyczących małych grup społecznych.
Teoria jaką chcę omówić jest teoria wymiany społecznej. Homans poświęcił tej teorii dużo czasu, uważał, że funkcjonowanie społeczeństwa opiera się na nieustannej, wzajemnej wymianie nagród materialnych i niematerialnych pomiędzy jednostkami, a ludzie wchodzą w interakcje z innymi, kierując się bilansem korzyści i strat. Społeczeństwo istnieje dla zaspokojenia swoich naturalnych potrzeb.
Homans sformułował paradygmat wymiany który uważa się za przełomowy moment dla teorii wymiany społecznej. Wszystkie zachowania społeczne są ?wymianą działań, materialną lub niematerialną, mniej lub bardziej nagradzającą lub kosztowną, zachodzącą między co najmniej dwiema osobami.? Grupa społeczna to suma interakcji w której ma miejsce wymiana nagród i kar pomiędzy członkami. Homans uważa, że grupa ma swoją określoną cechowość, charakterystykę:
- grupa powinna posiadać swoja organizację
- jej funkcjonowanie powinno przebiegać zgonie z danymi fazami
a) inwestowania w grupie
b) pojawiania się skodyfikowanych norm
c) ekspansja więzi tworzenie się podsystemów
Aby pokazać proces powstawania i rozwoju (socjalizacji) małej grupy użyje kilku definicji:

Socjalizacja ? ogół wpływów odciskających się na człowieku, rozpoczyna się od momentu narodzin i trwa do śmierci. Nie można tego procesu zatrzymać. Trwa przez całe życie.

Wychowanie ? z punktu widzenia socjologii wychowanie
traktuje się jako część socjalizacji, gdzie jest ktoś kto wychowuje. Skierowuje on swoje działania na wychowanka. Mamy wychowawcę i wychowanka. Są to działania o charakterze celowym.

Akulturacja ? wprowadzanie człowieka w kulturę. Nie ma społeczeństwa bez kultury ale też nie ma kultury bez społeczeństwa.
Proces socjalizacji ma na celu wprowadzenie człowieka do bycia członkiem danej grupy społecznej. Przynależność do grupy społecznej zaspokaja niektóre potrzeby, pierwszy rodzaj potrzeb to możliwość przetrwania w sensie biologicznym. Generalnie jesteśmy konsumentami. Potrzeby powodują struktury społeczne, i owe potrzeby dodatkowo są kształcone.
Grupy społeczne dają nam możliwość przetrwania, funkcjonowania w sensie psychologicznym. W wyniku socjalizacji uczymy się że potrzebna jest na więź z opiekunami a później z innymi ludźmi.
Grupy zaspokajają również potrzeby natury społecznej.

Podobne prace

Do góry