Ocena brak

GEOGRAFIA jako nauka - przedmiot badań geografii EKONOMICZNEJ

Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011

Geografia pojmowana jest jako nauka o powłoce ziemskiej, jej przestrzennym zróżnicowaniu pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym oraz o związkach, jakie zachodzą między poszczególnymi zjawiskami w jej obrębie, a także między środowiskiem geograficznym, a działalnością społeczeństw.

W geografii EKONOMICZNEJ bada się gospodarczą i polityczną działalność społeczeństw ludzkich. W jej ramach wyspecjalizowały się różne działy, np.: geografia ludności, osadnictwa, rolnictwa, przemysłu, komunikacji, usług (m.in. geografia handlu i turyzmu).

Do geografii ekonomicznej zalicza się także geografię polityczną i geografię historyczną. Wyróżnia się geografię ekonomiczną kompleksową.

Podobne prace

Do góry