Ocena brak

Geny a cechy

Autor /Horacy123 Dodano /03.07.2011

NIE DZIEDZICZYMY CECH.

My dziedziczymy pewne predyspozycje. To jest jak dziedziczenie pewnego “szkieletu". A jakie

będą treści to zależy od oddziaływania środowiska.

My możemy dziedziczyć typ układu nerwowego. Określamy go za pomocą 2 procesów:

hamowanie i pobudzanie. Mogą być takie 3 sytuacje:

H = P silny, zrównoważony typ układu nerwowego B

H > P jednostka jest zahamowana w pewnym sensie, może to ograniczać jej aktywność, bierna, wycofująca

H < P jednostka nadpobudliwa.

Dzieci dziedziczą po rodzicach geny, a nie cechy. Dlatego leż zrozumienie genetycznego sterowania rozwojem tych cechy jest podstawą znajomości przemian zachodzących w rozwoju osobniczym. Zależność gen - cecha wynika ze współzależności czynników wpływających na rozwój. Dla cech monogenicznych, za które jest odpowiedzialny jeden gen odpowiada gen dominujący nad pozostałymi. Jednakże większość cech określana jest wieloma genami, np. wymiary ciała kontroluje wiele genów. Dzieje się w ten sposób, że wpływ kilku genów kumuluje się i w ten sposób oddziałują one na daną cechę. Jednostkowe działanie każdego z genów biorących udział w kontroli rozwoju danej cechy jest tym pilniejsze, im więcej genów wchodzi w skład danego zespołu genów. Ale może się zdarzyć, że następuje mutacja jednego z genów, dominuje on pozostałe geny, co doprowadza do drastycznych zmian warunkowanej cechy, np. zmian w proporcjach ciała. [ istnieje możliwość wyodrębnienia genu odpowiedzialnego za chorobę Alzheimera, uważano, że za homoseksualizm odpowiedzialne jest środowisko- dominująca matka]. Informacje o sile genetycznej kontroli uzyskujemy dwiema drogami:

a) bada się korelację między rodzicami a dziećmi

b) bada się bliźnięta

Z tych badań wynika, że pewne cechy dzieci ściśle korelują z cechami rodzicami, czyli są przekazywane; a są cechy które nie wykazują korelacji. Z dotychczasowych badań wynika, że silnie genetycznie jest kontrolowana kolejność etapów rozwoju, a niżeli tempo rozwoju. Aczkolwiek tempo rozwoju jest także pod kontrolą. Fazy są silnie kontrolowane przez geny.

Podobne prace

Do góry