Ocena brak

Genus i species w zobowiązaniach

Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011

Species perit ei cui debitur rzecz indywidualnie oznaczona ginie na niekorzyść wierzyciela.

Genus perire non censetur – uważa się, że gatunek nie ginie.

Podobne prace

Do góry