Ocena brak

GENTILE z FABRIANO

Autor /Nikita Dodano /04.10.2012

Właśc. Gentile di Niccolò di
Giovanni Massio, u r . o k . 1360 l ub 1370 w F a b r i a n o , zm. 1427
w Rzymie, malarz ze szkoły umbryjskiej, czołowy przedstawiciel
gotyku.

Pracował m.in. we Florencji, Rzymie i Wenecji, gdzie wykonał
wiele obrazów i fresków o rei. tematyce. Najstarszy, sygnowany
obraz z 1390-95 przedstawiający M a d o n n ę z Dzieciątkiem,
ze św. Katarzyną, Mikołajem i d o n a t o r em (Muzea
Państw., Berlin) w konwencji Sacra Conversazione, na tle
kwitnącego ogrodu, z muzykującymi aniołami, dowodzi, że
G. kształcił się w lombardzkim środowisku miniaturzystów.

Najwybitniejszym jego dziełem, wykonanym 1422-23, jest ołtarz
dla kaplicy S. Onofrio w kościele S. Trinità we Florencji,
z centr, sceną Poklon Trzech Króli (Uffizi, Florencja); ta gotycko-
renesansowa kompozycja o delikatnym kolorycie, z
barwnym król. orszakiem we współcz. strojach, należy do arcydzieł
stylu dworsko-dekoracyjnego; w predelli umieścił G.
sceny z życia Św. Rodziny: Narodzenie Chrystusa, Ucieczka
do Egiptu (oba w Uffizi), Ofiarowanie w Świątyni (Luwr). Pon
a d t o we Florencji G. wykonał 1425 na zamówienie rodziny
Quaratesi r e t a b u l um dla kościoła S. Niccolò O l t a r n o z centr,
sceną przedstawiającą Madonną z Dzieciątkiem wśród aniołów
(National Gallery, Londyn) oraz historię życia i cudów
św. Mikołaja w predelli (obecnie w częściach m.in. w Pinakotece
Wat. i National Gallery of A r t , Waszyngton).

Z licznych
fresków G. (m.in. 1408 dekorował pałac Dożów w Wenecji,
1427 bazylikę św. Jana na L a t e r a n i e w Rzymie) zachował się
tylko jeden z 1425 wyobrażający Madonną z Dzieciątkiem
( k a t e d r a w Orvieto).

Malarstwo G. łączące formy późnogot. malarstwa sieneńskiego
z wczesnym renesansem flor., oddziałało głównie na
malarstwo weneckie i werońskie; uczniem G. był m.in. J. Bellini.

 

L. Grassi. Tutta la pittura di G., Mi 1953; B.C. Kreplin, Thieme-Becker XIII 403-407; L. Bellosi, G. da Fabriano, Mi 1966; J.R. Spencer. McGraw-Hill Dictionary of Art. NY 1969, II 483-485; E. Micheletti, L'opera completa dì G., Mi 1976.

Podobne prace

Do góry