Ocena brak

Genom bakterii

Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013

Na genom bakteryjny składają się: nukleoid (genofor, chromosom), plazmidy, profagi (np. Mu) oraz genetyczne elementy translokacyjne (tj. sekwencje insercyjne - IS, transpozony - Tn oraz integrony)

Plazmidy są to pozachromosomalne czynniki genetyczne, autonomiczne replikony, posiadające własny układ replikacji, niezależny od chromosomu. Niektóre nich (tzw. episomy, np. czynnik F) mają zdolność rekombinacji z genomem bakteryjnym stając się jego integralną częścią.

Ze względu na wielkość dzielimy je na: małe (poniżej 25 tys. par zasad) i duże (powyżej 25 tys. par zasad). Ze względu na zdolność do autotransferu dzielimy je na: koniugacyjne (1 - 3 kopii w komórce) np. plazmidy: R, F, Col B, Col V oraz niekoniugacyjne (10 - 100 kopii w komórce) np. plazmidy Col E 1, Col E 2 - są na ogół małe plazmidy zakażające komórki bakteryjne na drodze mobilizacji, transformacji i / lub transdukcji.

Obecność plazmidów może warunkować bardzo rozmaite cechy fenotypowe, skąd też ich podział na: płciowe (czynnik F), lekooporności (plazmidy R), bakteriocynogenii (plazmidy Col), warunkujące właściwości metaboliczne (plazmid Hys), warunkujące wirulencję (zjadliwość) bakterii (plazmidy Ent, Hly, CFA I/II), warunkujące syntezę antybiotyków oraz kryptyczne (o nieznanej funkcji).

Do grupy genetycznych elementów translokacyjnych należą:

•    sekwencje insercyjne (IS) - kodują integrazę warunkującą translokację między replikonami,

•    transpozony (Tn) - zawierają na obu końcach IS, pomiędzy którymi zlokalizowany jest gen (geny) strukturalne warunkujące oporność na antybiotyki, sole metali ciężkich, czynniki wirulencji, właściwości kataboliczne. Transpozony mogą integrować się z różnymi replikonami obecnymi w komórce.

•    integrony - sekwencje oflankowane IS zawierające tzw. kasetę genową, do której mogą włączać się geny strukturalne np. warunkujące lekooporność.

Zmienność drobnoustrojów ogólnie dzieli się na mutacyjną i rekombinacyjną, do której należą następujące zjawiska: transformacja, transdukcja, koniugacja.

Podobne prace

Do góry