Ocena brak

GENNADIUSZ

Autor /Nikita Dodano /04.10.2012

Prawosł. abp Bułgarii, żył w XIII w., bizant.
polemista. Był mnichem; zwalczał unię —> lyońską
(1274);

współpracował z patriarchą konstant. Józefem I Galez
j o t e s em w dziele odnowy Kościoła prawosł.; za rządów ces.
A n d r o n i k a II został abpem Bułgarii, lecz wkrótce p o t em powrócił
do Konstantynopola, gdzie prowadził monastyczny
tryb życia; kandydował 1289 oraz 1293 na urząd patriarchy;

napisał traktat Syntagma [...] anatrepon kai kataballon ten latiniken
doksan (zachowany w rękopisie) poświęcony polemik
om z — Filioque; dzieło wykazuje wpływ poglądów —> Focjusza
oraz —» Eutymiusza Zigabenosa i ma formę —> florilegium
zebranego z Biblii i pism ojców Kościoła.

 

H. Gelzer, Der Patriarchat von Achrida. L 1902. 13; H.J. Beck. Kirche und theologische Literatur im byzantine Reich, Mn 1959, 679; V. Laurem, LThK IV 676; R. Aubert, DHGE XX 476-477.

Podobne prace

Do góry