Ocena brak

Geneza socjologii jako dyscypliny naukowej

Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011

Socjologia jest produktem 4 rewolucji naukowych: 

I. Wyodrębnienie porządku ludzkiego z traktowanego jako całości porządku przyrody.

II. Odróżnienie społeczeństwa od państwa (XVII w.)

III. Wyznaczenie i zaakceptowanie postulatów systematycznej refleksji nad społeczeństwem, która wyznaczałaby prawa. Rozróżnienie między naukami idiograficznymi (hist. – procesy jednostkowe i unikalne) i nomotetycznymi ( prawa następstwa czasowego i współistnienia zjawisk ).

IV. Unaukowienie refleksji o społ. , ustanowienie ściślejszych rygorów formalnych, formalna kontrola danych empirycznych.

Socjologia jest nauką liczącą około półtora wieku. Kształtowanie się socjologii stanowiło długotrwały proces (2 etapy):

1. Przednaukowy (inkubacyjny) – prapoczątki, formowanie się podstaw socjologii.

Geneza myśli społ. i  socj., wiedza, mądrość ludowa; refleksje mędrców (filozofia społ.)

2. Naukowy – formalne narodziny socjologii.

Ojciec socjologii to A.Comte:

- nadał nowej nauce stosunkowo szybko zaakceptowaną nazwę

- określił przedmiot badań socj.

- zaproponował metody badawcze

Nazwa – IV tom ‘Kursu filozofii pozytywnej’ r. 1837

Societas – społeczeństwo, wspólnota

Socius – wspólny

Logosnauka

W dosłownym znaczeniu socjologia jest nauką o społeczeństwie.

Podobne prace

Do góry