Ocena brak

Geneza partii politycznych

Autor /Leon Dodano /22.07.2011

Okoliczności powstawania partii politycznych

1) kontekst społeczny 

a. partie wchodzące na scenę polityczną po upadku reżimów komunistycznych nie reprezentują podziałów socjopolitycznych, gdyż podziały te nie miały szansy ujawnić się przez 50-letni okres komunizmu. Tylko niektóre partie mogły odwołać się do interesów zintegrowanych grup społecznych ,

b. partie formowane na bazie elit a nie interesów konkretnych grup społecznychapele odwołujące się do wartości a nie interesów

c. Mobilizacja negatywna – skierowana przeciwko wrogom politycznym, którym nadajhę się etykietę zaciekłych obrońców lub radykalnych niszczycieli starego systemu konieczność przeciwstawienia się wpływom „obcych”, komunizmowi lub antykomunizmowi.

d. Znaczenie ideologii

e. Ważne dla wyborców kwestie materialne i problemy bezpieczeństwa.

2) Kontekst polityczny

a. Partie typu catch all – łączenie przez partie elementów konserwatyzmu, liberalizmu i socjalizmu. (sysnteza do walki z komunizmem)

b. Obecność na arenie byłych partii komunistycznych, które dysponują: zasobami finansowymi, organizacyjnymi

3) Kontekst organizacyjny – ze względu na genezę w yróżnić można 4 typy partii wschodnioeuropejskich

a) partie wywodzące się ze starego reżimu (głównie byłe partie komunistyczne oraz niektóre partie agrarne (np. polski PSL)

b) partie reaktywowane – nawiązujące do formacji działających w okresie przedkomunistycznym (np. czeska socjaldemokracja lub węgierska Paria Drobnych Posiadaczy)

c) partie wywodzące się z szerokich frontów antykomunistycznych (np. czeska ODS, Węgierskie Forum Demokartyczne)

d) partie tworzone całkowicie od nowa, nie mające korzeni ani w poprzednim reżimie, ani we frontach antykomunisrtycznych.(polska Samoobrona, litewska Partia Pracy)

e) partie niestandardowe – ekologiczne, etniczne,

Z wyjątkiem grupy pierwszej tworzone „od góry do dołu”, miejsce powstawania – parlament. Decydująca rola w ich powstawaniu – charakter konfliktów, osobowość lidera. Partie elitarne – nie masowe – słabo rozbudowana struktura organizacyjna. Poza gr. Pierwszą – słabo zinstytucjonalizowane.

Podobne prace

Do góry