Ocena brak

GENEZA OCHRONY PRAW JEDNOSTKI

Autor /Lucjusz Dodano /13.12.2011

Obecnie funkcjonują różne określenia: wolności i prawa człowieka. Przez cały wiek XIX aż po 70 lata figurowało pojęcie prawa obywatelskie. W konstytucjach istniały różne określenia: wolności i prawa obywateli, prawa człowieka. We francuskiej deklaracji praw istniała nazwa prawa człowieka i obywatela. Istnieją różnice pomiędzy prawami człowieka czyli prawami służącymi każdej jednostce ludzkiej, a prawami obywatelskimi wiążącymi się wyłącznie z obywatelstwem. Coraz więcej praw konstytucyjnie chronionych służy każdemu, każdej jednostce.

Powstaje problem, które z tych praw służą wyłącznie obywatelom. Grupa praw politycznych służy wyłącznie obywatelom (w UE obywatele posiadają zarówno czynne jak i bierne prawo wyborcze tak więc nie tylko obywatelom służą prawa polityczne). Przyczyny zmian początkowo miały charakter polityczny: prawo do ingerencji społeczności międzynarodowej w łamane prawa obywatela, kategoria o wydźwięku moralnym funkcjonuje w krajach najbogatszych.

Podobne prace

Do góry