Ocena brak

Geneza krucjat - średniowiecze

Autor /Hygin696 Dodano /02.05.2012

 

 • Idea świętej wojny:

 • Działania cesarza Herakliusza

 • Przyjęcie idei świętej wojny przez środowisko bizantyjskie możnowładcze i duchowne, które w IX w. prowadziło ofensywę przeciwko krajom arabskim w Syrii i Mezopotamii

 • Idea walki za wiarę z wrogami chrześcijaństwa w królestwach północnej Hiszpanii, które od VIII w. stale toczyły wojnę ze światem arabskim o własne przetrwanie, a od rozpadu imperium Omajjadów w 1031 r. przeszły do ofensywy

 • Ideą wojny z niewiernymi zainteresował się Hildebrand, rozumiejąc, jak dalece wzmocniłaby ona pozycję papiestwa. Pod jego pewnie namowami papież Aleksander II ogłosił w 1063 r. apel do państw chrześcijańskich o pomoc Hiszpanom w walce z Arabami. Ziemie, wyzwalane spod ich panowania, miały być uznane za własność papieża, który miał prawo nadawać je w lenno zwycięzcom.

 • Plany Grzegorza VII związane z wyprawą do Ziemi Świętej.

 • Idea zaprzęgnięcia rycerstwa do szczytnego celu, jakim była walka z niewiernymi, miała zrehabilitować jego wizerunek stanu zajętego prywatnymi wojnami i przelewem niewinnej krwi. Właśnie w XI w. rozpowszechnia się ceremonia pasowania na rycerza, do której dodano ceremoniał kościelny oraz przysięgę zobowiązującą rycerza do obrony słabszych, a przede wszystkim do walki za wiarę. Instytucję rycerstwa zaczęto przyrównywać do sakramentu.

 • Przyczyny wypraw krzyżowych:

 • Wzrost demograficzny Zachodniej Europy i problem przesycenia instytucji feudalnych

 • Wzrost autorytetu papieża w walce z cesarstwem

 • Ruch pokojów Bożych i sakralizacja stanu rycerskiego

 • Niebezpieczeństwo upadku Bizancjum, które od II poł. XI w. zaczęło się kurczyć pod naporem świata islamskiego

 • Pojawienie się w miejsce tolerancyjnych władców arabskich na Wschodzie dzikich i fanatycznych najeźdźców tureckich- Turków Seldżuckich.

Podobne prace

Do góry