Ocena brak

GENEZA KONSTYTUCJI PISANEJ

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Fizyczny: rozwój produkcji, potrzeba walki o prawa polityczne, zniesienie poddaństwa chłopów. Także postulat konstytucji pisanej, który utwierdzał postulat zapisania podziału władzy Monteskiusz ( 1689 -1755 ) najwybitniejszy teoretyk monarchii konstytucyjnej „Państwo powstało na skutek umowy społecznej zawartej przez ludzi w celu ochrony interesów bezpieczeństwa i wolności.

Wolność zapewnia państwo praworządne, w którym są oddzielone od siebie: władza ustawodawcza wykonawcza i sądownicza. Teoria trójpodziału władzy odegrała podstawową rolę i legia u podstaw amerykańskiej ( 1787 ) i francuskiej konstytucji. Konstytucja 3 Maja 1791 II- ga na świecie.

Podobne prace

Do góry