Ocena brak

Geneza instytucji swobodnego uznania

Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011

W państwie absolutnym- brak było związania administracji ustawami.

W państwie parlamentarnym ustawy ograniczały administrację na początku w niewielkim zakresie.

Obowiązywała zasada niezależności administracji od ustawodawcy., o ile przepis prawa wyrażnie nie stanowił inaczej. Oznaczało to że administracja w pewnych sferach może działać swobodnie.

Pojawiła się teoria wolnej przestrzeni, gdzie administracja jest swobodną, twórczą działalnością tzn. gdzie nie ma ograniczenia ustawowego ,administracja może działać swobodnie. Jednak organ adm. musi działać tak, jak nakazuje obowiązek służbowy, w interesie publicznym.

W państwie prawnym-organ administracyjny działa tylko na podstawie przepisów prawa. Nie ma sfery wolnej.

Uważa się , że organ administracji może działać tylko wówczas, gdy ustawa przyznaje mu kompetencje.

Decyzja jak wyrok sądowy musi mieć podstawę prawną. Swobodne uznanie znika w formie, w jakiej istniało do tej pory, ale pojawia się w innej formie tj. jako swobodne uznanie wprowadzone przez ustawodawstwo.

Administracja może działać tylko na podstawie ustawy, wyjątkiem zaś jest swobodne uznanie, które przysługuje administracji o ile zostanie jej to przyznane przez wyrażny przepis ustawy.

Sądy administracyjne badały legalność aktów adm

Teoria interesu Launa- głosiła tezę, że wszędzie tam, gzie ustawodawca używa pojęcia “Interes publiczny” mamy do czynienia z udzieleniem prawa decydowania według swobodnego uznania, gdyż jedynie administracja jest powołana do oceny tego interesu. Teoria miała wpływ na praktykę sądów administracyjnych,

Najwyższy Trybunał Administracyjny odmawiał kontroli aktów administracyjnych o tyle o ile oparte były na przepisach prawa powołujących się na interes publiczny.

Teoria pojęć nieoznaczonych- W. Jellinka oparła pojęcie swobodnego uznania na możliwościach różnej interpretacji normy prawnej przy stosowaniu ustawy. W/g tej teorii, jeśli ustawodawca używa pojęć nieostrych, dopuszczających różną interpretację, to znaczy że chce org. stosującemu prawo pozostawić możliwość wyboru między kilkoma rozstrzygnięciami. W tych przypadkach mamy do czynienia ze swobodnym uznaniem.

Podobne prace

Do góry