Ocena brak

GENEZA I TYPOLOGIA PARTII POLITYCZNYCH W XIX WIEKU

Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011

XIX wiek to wiek wielkich przyrostów ludzi na świecie. Dokonały się przekształcenia w rolnictwie i przemyśle, dlatego, że zwiększona liczba ludności spełniała większe wymagania. W rolnictwie aby zaspokoić wszelkie potrzeby żywnościowe trzeba było zwiększyć produkcję, i musiały wejść nowoczesne metody produkcji i nastąpiła intensyfikacja produkcji rolnej. Było to dążenie do wydajności z hektara. Trzeba było zwiększyć produkcję przemysłową do produkowania butów czy ubrań. Te wszystkie przemiany pod koniec XIX wieku powodują powstanie grup społecznych. Szlachta i chłopi produkowali żywność, ale szlachcic miał tego pola 100 hektarów, a chłop 2-3 hektary. Powstają nowe partie:

Partia chłopska - ich celem była troska o dobre warunki pracy i życia.

Partia robotnicza - troska o interesy robotników. Była to partia o charakterze socjalistycznym, albo socjaldemokratycznym.

Partia o charakterze narodowym - walczyły o interesy wszystkich Polaków i o interesy narodowe. Była to partia o charakterze nacjonalistycznym.

Jeśli te partie powstały legalnie to mogli wybrać posła i wysłać go do parlamentu np. zmniejszenie liczby godzin z 12 na 8. nacjonalizm prowadził do nienawiści, a nienawiść do wojny.

Do góry