Ocena brak

Geneza i rozwój kultury, sposób życia i realizacja wzorców

Autor /Jaro Dodano /29.05.2011

Wzór kulturowy określa, jak jednostka powinna reagować na sytuacje uważane za ważne dla niej samej i dla grupy, do której należy, aby zachowywać się zgodnie z jej oczekiwaniami i nie popaść w konflikt z innymi członkami grupy. Wzór kulturowy jest więc mniej lub bardziej ustalonym sposobem zachowywania się i myślenia w danej zbiorowości. W jego skład wchodzą też wytwory kultury materialnej.

Wzór kulturowy można rozumieć dwojako, a mianowicie:

  • jako znamienny dla zbiorowości X układ cech kulturowych

  • jako mniej bądź bardziej ustalony w danej zbiorowości sposób myślenia bądź zachowania

Wzory kulturowe można rozpatrywać w dwóch aspektach:

  • normatywnym (normy, wedle których ktoś powinien postępować),

  • behawioralnym (wedle realizacji tej normy w konkretnym zachowaniu członków danej zbiorowości).

Różnorodność kultur

Mimo, że kultura jest atrybutem człowieka i co za tym idzie wszystkich społeczności tworzonych przez gatunek homo sapiens nie jest ona jednolita i w różnych okresach historycznych, jak również w różnych obszarach geograficznych wytwory ludzkie, systemy norm i wartości były i są od siebie odbiegające w dużym stopniu. Przedstawiciele nauk społecznych starają się klasyfikować pewne typy kultur czy też opisywać szczególne przypadki istniejących obecnie lub w przeszłości, nadając im nazwy specyficzne ze względu na miejsce, czas bądź ogólny typ opisywanej kultury.

Podobne prace

Do góry