Ocena brak

Geneza i okoliczności utworzenia RFN

Autor /Patryk0909 Dodano /05.01.2012

Według dyrektywy Szefów Połączonych Sztabów Niemcy, do stycznia 47r  były traktowane jako kraj nieprzyjacielski i wrogo nastawiony wobec USA.

a) Plan Byransa - W kwietniu 46r został opracowany plan, który przewidywał że Niemcy zostaną zjednoczone, będą militarnie neutralne oraz politycznie kontrolowane przez cztery mocarstwa przez 25 najbliższych lat. Taki układ zakładał pobyt sił amerykańskich na terenie Niemiec. Czego bardzo chciała uniknąć ZSRR, dlatego też tą propozycję odrzuciła. Już przed kwietniem 46r. GB a później F, obserwując nasilającą się sowietyzację środkowej europy, zaczęli się obawiać, że to samo może stać się z neutralnymi Niemcami. Plan Byransa upadł.

b) Przeorientowanie polityki ­– powody:

- paryż odstąpił od pierwotnych planów w zamian za utworzenie Unii celnej, walutowej i gospodarczej między zagłębiem Sahry a Francją

- ze strony USA było to niepowodzenie plany Byransa.

- Oraz priorytetowe dążenie do przywrócenia równowagi ekonomicznej Niemiec, co było bardzo trudne do wykonania we współpracy z ZSRR.

- Zaawansowane już działania ZSRR w NRD mające na celu utworzyć nam ustrój demokracji ludowej.

- Wystąpienie Churchila 05.03.46 w Fulton.

c) Bizonia

05.09.46 – USA i GB podpisali z pominięciem SRK zasady ekonomicznego połączenia swoich stref ( tworząc wspólne zarządy rolnictwa, handlu, przemysłu itp. )

01.01.47 – utworzono Bizonię – która miała być wyłączona spoza kompetencji SRK.

d) 12.03.47 Doktryna Trumana – miała również swój udział w stworzeniu RFN, pogłębienie przeorientowania amerykańskiej polityki.

e) Plan Marchala – na podstwie dwóch konferencji londyńskich postanowiono, że zachodnie Niemcy mogą wziąć udział w planie Marschala. Na tychże konferencjach postanowiono ostatecznie o stworzeniu zachodnich Niemiec.

f) Reforma Walutowa – ogłoszona 18.06.48 – wywołała zaskoczenie w obozie radzieckim, mogła zrujnować gospodarkę wschodnich niemiec. 

g) Blokada Berlina – bezpośrednia reakcja ZSRR na reformę walutową w strefach zachodnich, już od marca ZSRR robiło trudności w dostępie do Berlina, aż został zablokowany całkowicie – 24.06.48 odcięto dopływ energii. USA zorganizowało most powietrzny, który miał zapatrywać Berlin zachodni. Dzięki pomocy okazanej przez amerykanów berlińczykom nastąpiło powolne zmiana wrogich relacji Niemców wobec USA. Blokada trwałą do maja 49 – 318dni.

h) Utworzenie Trizonii ze strefą francuską 08.04.49, działania integracyjne miały miejsce już od kwietnia 47r.

i) Od 01.09.48 do 23.05.49 działała rada parlamentarna, która przygotowywała treść ustawy zasadniczej ( zamiast konstytucji ) 08.05.49 Ustawa zasadnicza została przyjęta ( nie ratyfikowała Bawaria )

j) 12.05.49 – uchwalenie statutu okupacyjnego, który najkrócej można streścić słowami, że jeśli Niemcy przejmują władze i coś się zacznie źle dziać to wróci stan z 1945r.

k) 20.06.49 utworzono Wysoką Komisję Sojuszniczą, którą była odpowiednikiem Sojuszniczej Rady Kontroli ale tylko dla Niemiec zachodnich.

l) W sierpniu odbyły się pierwsze wyboru do Bundestagu, na kanclerza został wybrany Adenauer a prezydenta Huess. 20.09. zaczyna pracę rząd, 21.09 – parlament ogłasza powstanie RFNu

m) W 1950r RFN dostał zgodne na prowadzenie własnej polityki zagranicznej.

KONSEKWENCJE:

- niewątpliwy sukces polityki amerykańskiej,

- wzrost znaczenia politycznego, militarnego i gospodarczego USA w Europie

- zahamowanie wzrostu popularności partii lewicowych, dynamiczny wzrost poparcia dla partii prawicowych i proamerykańskich.

- Ostateczne zlikwidowanie współpracy na linii ZSRR-USA. itd

Podobne prace

Do góry