Ocena brak

Geneza i okoliczności utworzenia NRD

Autor /Patryk0909 Dodano /05.01.2012

 • ZSRR cały czas optowało za zjednoczonymi i neutralnymi Niemcami, gdyż takie Niemcy były by znacznie bardziej podatne na wpływy ideologii komunistycznej, co dawało szanse przejęcia w Niemczech władzę.

 • Ogólnie im realniejsze stawały się szanse połączenia trzech stref alianckich, ZSRR mocniej nalegało na utworzenie ogólno niemieckiego rządu narodowego ( 5 sesja Rady Ministrów Spraw Zagranicznych w Londynie, grudzień 47r )

 • W lutym 48r ministrowie spraw zagranicznych Jugosławii, Polski i Czechosłowacji ostro skrytykowali dążenia zachodu do podziału niemiec.

 • 20.03.48 w konsekwencji nie liczenia się z SRK przez aliantów, straciła ona jakiekolwiek znaczenie.

 • Jeszcze w maju na wniosek ZSRR dyskutowano ogólno niemieckiej reformy walutowej. Praktycznie pod koniec 47 amerykanie już mieli wydrukowane nowe banknoty dla Niemiec zachodnich.

 • II 48 – stworzenie Niemieckiej Komisji Gospodarczej, która przejęła funkcje rządu.

 • Reforma walutowa ogłoszona przez aliantów 18.06.48 była zaskoczeniem dla ZSRR, które obawiało się zalania przez stary pieniądz Niemiec, tracący na znaczeniu na zachodzie, ale będący jeszcze w obiegu we wschodnich Niemczech. Dlatego też na szybko przygotowano własną reformę walutową ( 23.06.48 ), nikt nie zdążył wydrukować nowych banknotów, więc stosowano stare ze specjalnymi naklejkami.

 • Drugą reakcją na reformę walutową w zachodnich Niemczech była blokada Berlina, o której mowa wyżej.

 • ZSRR nie miało innego wyjścia, jak powołać do życia państwo wschodni niemieckie,

 • Wyłoniony w wyborach powszechnych w maju 49 Niemiecki Kongres Ludowy zaaprobował konstytucję ( dostarczoną z Moskwy ) oraz 7.10.49 proklamował powstanie Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Prezydentem został: Wilhelm Pieck a premierem Otto Grotewohl.

KONSEKWENCJE:

 • rozszerzenie wpływów radzieckich dalej niż to przewidywał Churchil w Fulton, ale jednocześnie uniknięcie sowietyzacji całych Niemiec.

 • Dyplomacji radzieckiej nie udało się zahamować wzrostu wpływów amerykańskich w Europie Zachodniej.

 • Ujawniła się przewaga USA nad ZSRR, USA postawiło na swoim, ( pozwoliło utrzymać się berlinowi zachodniemu), z kolei ZSRR nie osiągnęło jednego z najważniejszych swoich celów - neutralnych Niemiec.

 • Polityka radziecka praktycznie nie miała innego wyjścia, tylko zareagować na posunięcia amerykanów stworzeniem NRD. Inicjatywa praktycznie cały czas należała do obozu zachodniego.

Podobne prace

Do góry